Microsoft-Power-BI-product
SKU: N/A Availability: not in Stock

Power BI Design &
Integrationstjänst

kr18.900kr56.700

Vår trestegs Power BI
konsultprocess innefattar:

Steg 1 – Bedömning av dina Power BI lösningsbehov.
Steg 2 – Förslag och rekommendation av en lösningskonfiguration.
Steg 3 – Implementering och integration av lösningen.

Rensa

Description

Ytterligare information

Minsta köp är 10 timmar till kr 1.890 /per timma (kr 18.900).

10 timmar, 20 timmar, 30 timmar